هر انچه باید درباره ی نحوه نگهداری گل شفلرا تا براق کردن برگهای آن بدانیم

    شفلرا انواع متنوعی دارد اما شفلرای آپارتمانی چندان متنوع نیست و آن را به راحتی در بازار های گل و گل فروشی ها می توا...

ادامه مطلب