آشنایی باآبیاری صحیح انواع گل و گیاهان آپارتمانی و باغچه ای و کاکتوس ها در فصل های مختلف

نحوه صحیح آبیاری انواع گل و گیاهان آپارتمانی و باغچه ای و کاکتوس ها در فصل های مختلف آبیاری انواع گیاهان زینتی و آپارتمانی و ک...

ادامه مطلب

گل های ساده‌ی یک‌ساله که از دانه به عمل می‌آیند

چه دوست داشته باشید که دانه‌های گل را در فضای بسته به عمل بیاورید تا بهار نشاء داشته باشید چه آنها را مستقیماً در داخل باغ بکارید، گل‌ه...

ادامه مطلب

12