واکسن مشترک ایران و استرالیا به دنبال اخذ مجوز سازمان جهانی بهداشت/ تولید اولین سری تا اواخر شهریور

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به تلاش شرکت سازنده واکسن تولید مشترک ایران و استرالیا برای اخذ تأیی...

ادامه مطلب