سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس: عوارض جدی در فاز سوم واکسن کرونای رازی مشاهده نشد

به گزارش، خبرگزاری تسنیم از کرجبه نقل از مؤسسه رازی، محمدحسین فلاح مهرآبادی با اشاره به نتایج برگزاری فاز سوم مطالعه بالینی واکسن رازی...

ادامه مطلب