ادامه ورود محموله‌های سرم از مرز بازرگان به ایران / ترخیص فوری ۴۰ محموله ‌‌با صدور دستورات قضایی

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از ترخیص فوری ۴۰ محموله حامل سرم از مرز بازرگان با صدور دستور قضایی خبر داد. به گزارش خبرگزار...

ادامه مطلب