رئیسی در مجلس: در معرفی وزرای پیشنهادی فشاری نبود/عبور از شرایط فعلی در انتخاب‌ها مدنظر است

رئیس‌جمهور گفت:‌ رابطه نَسَبی، فامیلی و خانوادگی و فشار از ناحیه حزبی در انتخاب و پیشنهاد وزرا هیچ نقشی نداشته است. به گزارش گروه س...

ادامه مطلب