روسیه: آمریکا عامل افزایش تنش‌ها‌ در خلیج فارس و دریای عمان است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد: تشدید وخامت اوضاع در دریای عمان تا حدود زیادی نتیجه سیاست غیرمسئولانه آمریکا است که دائماً با اقدام...

ادامه مطلب