روایت تسنیم از وضعیت نامناسب باغ وحش شیراز؛ بی‌توجهی به وضعیت زیستی حیوانات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، روزگاری نه چندان‌دور باغ وحش شیراز به همت موسس آن، سیروس قهرمانی یکی از مراکز گردشگری کشور و فارس ش...

ادامه مطلب