پازوکی: کشور گران اداره می‌شود؛ حذف شوک‌گونه یارانه‌ها به‌صلاح نیست

یک کارشناس اقتصادی در واکنش به چرایی رشد پایین و تورم بالای مزمن در اقتصاد ایران گفت: بدهی سنگین بخش خصوصی و دولت به سیستم بانکی از...

ادامه مطلب