افزایش تزریق واکسن کرونا به کارکنان ایران خودرو به دوهزار دوز در روز با همکاری وزارت بهداشت

افزایش تزریق واکسن کرونا به کارکنان ایران خودرو به دوهزار دوز در روز با همکاری وزارت بهداشت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، با اشاره ...

ادامه مطلب