گوهر خیر اندیش در گفت و گو با موزه سینما:(ارتفاع پست) برای من سکوی پرتاپ بود

به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی تفصیلی با یکی از عوامل تاثیرگ...

ادامه مطلب