مقاله های آموزشی

نگهداری شفلرا از گیاهان آپارتمانی

آبیاری:شفلرا خشکی خاک را تحمل می کند. دو تا سه بار آبیاری در هفته های تابستان و یک بار آبیاری در هر هفته زمستان برای این گیاه توصیه می شود. غبارپاشی خصوصا در روزهای گرم تابستانی باعث افزایش رطوبت و شادابی گیاه می شود.

نور:این گیاه نور متوسط را می پسندد. نور غیرمستقیم را دوست دارد با این حال در سایه نیز نسبتا مقاوم است. نور کم باعث زرد شدن برگ ها می شود و در نوع ابلق برگ ها رنگ خود را از دست می دهند.

تکثیر:تکثیر این گیاه از طریق قلمه می باشد و انجام آن در خانه کمی دشوار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده + 2 =