مقالات, مقاله های آموزشی

طب بوعلي سینا

در طب بوعلي سينا با اصطلاحات طبع سرد . گرم . خشگ . تر و معتدل در بيان خاصيت هاي گياهان داروئي روبرو هستيم .

بايد بدانيم كه تمام خوردني ها ئي كه ، سوخت و ساز بدن را افزايش و دماي آن را بالا ميبرند ، غذا يا داروهاي با طبيعت گرم ، معرفي ميشوند .

اين نوع خوردنيها ، به هنگام واكنش شيميائي در بدن ، مقداري انرژي آزاد ميكنند .

بر عكس ، غذا ها  يا داروهائي كه سوخت و ساز بدن را كند ميسازند و بمقدار كمي دماي بدن را كاهش ميدهند . با طبيعت سرد تعريف ميشوند .

اين نوع مواد بايد در ابتدا مقداري انرژي از بدن بگيرند تا بتوانند واكنش خودرا انجام دهند .

آیا چیزی به نام "طب اسلامی" صحت دارد
 

————-طب سينا—————–
افتاب بدون سقف ودوري از سقف بين انسان و آسمان بيكران كه هم نزديك و هم خيلى دور است باعث حداكثر ميزان سلامت شود پس بيمار به آسمان آبي و پر ستاره نگاه كند . 
در آسمان نگريستن به صور فلكي پرستاره ،اجازه ورود نا پاكي را از ذهن خواهد زدود و انسان را خوابي آرام خواهد بخشيد. 
سن تا بيست دموي ، تا سي و پنج صفرايي ، تا شصت سودايي و بقيه عمر غلبه بر بلغم است :حكيم ميسري 
هوا بدون تسويه و گرم شدن براى بدن مضر است و بينى اين كار را مي كند. 
اجسام بسيط در طبيعت چهارند. آتش   هوا. آب و خاك.    قلب مبدا قواى حيوانيه و دماغ مبدا قوة حسيه  كبد مبدا قوه غذائيه است.
مزاجها در جا و هر سن و هر ماه فرق دارد. 
فصل بهار بايستى همه چيز را معتدل انجام داد. تابستان آرامتر بود وپاييز در آب ولرم آب تنى كرد. زمستان كمتر بيمارى به سراغ تندرستان مي رود. 
 
بيمارى ها دو نوعند : ساده و مركب .
 
ساده ناشي از سوء مزاج ، شكستگي ها و يا ساييدگى مفاصل
 
و مركب مثل بيماريهاى ارثي و گير در مجارى قلب و گرفتگي رگها
در بيماريها اول بايد سوء مزاج را درمان كرد و سپس به درمان ديگرى پرداخت. اگر از دو بيمارى يكى مهمتر باشد. اول به مهمتري بايستى پرداخت مثل خونريزى هاو رفع آنها در اول. 
 
خوراكيهاى مجاز:

آب غلات بدون چربى و نمك افزوده ، جوشانده هاى گياهى و پنير خام و طبيعى از بز،
ماست ساده شير وشير برنج ،  ماهيهاى آب شيرين ماهى آزاد،سويا و تخم مرغ و ماهى كبابى و بوقلمون و جوجه پوست كنده شده. بيسكويت شورى كه داراى سبوس باشد. همه مغزها بجز بادام زمينى. روغن گياهى ذرت و
زيتون و آفتابگردان و روغن ميوه و كنجد و عدس و نخود فرنگي و گوشت بره و سبزيجات خام .

خوركيهاى غير مجاز:

گوشت پيرگاو و گاو ميش ، ميش گوسفند ، ماهى نمكزده و ماهى كولى ، كنسرو ماهى با روغن. ارد سفيد و برنج سفيد، رب و كمپوتها گوشت اردك و ماكيان مشابه ، شكر و مربا و سبزى تف داده شده ابميوه هاى مانده و كاكا ئو كهنه.

ابن سينا از قول بقراط مي گويد. هر ماه دو مرتبه بايستى قي كردتا غذايي اگر در معده مانده و فاسد شده براى بار دوم خارج شود. قى و اسهال مقدمه هر در مانى قرار گرفته است.
سكنجبين و هر غذاى ترش براى نو شفايافته خوب نيست چون ممكن است باعث پوسته اندازى روده شود. 
قدمهاى اوليه درمان. در طب قديم : انفيه حجامت تنقيه. 
پرهيز از خوردن گوشت حيوانت در طب قديم به دفعات ذکر گرديده است :
 
شكمهايتان را گورستان حيوانات نكنيد. امام على(ع). لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات 
اهورا مزدا نفرين ميكند به كسي كه چهار پايان را بكشد ( گاتاآيه ٣٢ زرتشت )
رازى: از گوشت خوردن بسيار احتراز كنيد. 
اب و هوا و غذا سه عنصر مورد نياز انسانهاست كه بايستى به سلامتى تهيه گردد. 
در بدنه گياهان قسمتهاى مفيدى وجود دارند.:  دانه، ريشه، ساقه، برگ گل.
 
گل ( بابونه و بنفشه ) ًشيره ( افيون وگل گاو زبان ) آب و عصاره ( اقاقيا )  صمغ ( سقز و كتيرا ) رزين
(ترنجبين، سياوشان، شيرخشت، مافور ) غوزه ( فلوس و فلفل قرمز ) غده ( پياز و سير و ترب و تمر هندى ) روغن گياه ( بلسان سنبل رومي ) چوب گياه ( عود هندي و صندل ) و ريزوم گياه مثل زردچوبه.
——-داروها و مواد مفيد در طبيعت —–
دارويي لطيف است كه در بدن ما به اجزاء زيرتقسيم و در بدن پخش ميگرددمثل زعفران و دار چين اين دارو در تمام حالات مفيد است. هر دارويي در چهار اثر بايستى بر رسي شود. سرد كردن ،گرم كردن، تر و يا خشك نمودن و سپس تجويز گردد. 
دارو ها بعضي اثر جزيي دارند ( اسهال و قي و ادرار آورى ) و بعضى اثر كلي ( معالجه سطان و بواسير و يرقان) 
داروها كنشهايى متفاوت دارند.
 
رده ١ / گرم كننده نرم كننده لطيف سازنده و باز كننده 
رده ٢/ سرد كننده توانبخش و مخدر و باز دارنده 
رده ٣/ مرطوب كننده و شوينده و رساننده زخم. 
رده ٤/ خشكاننده و بندآورنده و دمل آور 
گياهان موثر بر فشار خون :  سير ،سنبل الطيب ، رازك ، زالزالك ، شنبليله ، تخم كرفس ، برگ درخت زيتون و  ميوه جات ترش مثل پرتقال و دارابى و انار و آلو 
گیاهان موثر بر اعصاب: سنبل الطيب. گاو زبان و ختمى 

 

گیاهان موثر بر قند : كنگر ريواس سيب سير شويد و زنيان 

 

گیاهان موثر بر صفرا : افسنتين ، زردچوبه ، زرشك، گل قاصدگ ، آويشن ، كاسنى، شاه تره، زنجبيل، افزاينده صفرا ، گل هميشه بهار ، تمر هندى و اسفناج .
 
گیاهان موثر بر اشتها. پوست نارنج . پوست دارچين، زنجبيل ، هل ً فلفل سياه ، خردل ،رازيانه نيم تا يك ساعت قبل غذا.
 
 ضد التهابها: بابونه ،اكليل كوهى. گل نرگس و هميشه بهار. توت فرنگى ،زبان گنجشك. 
 ضد نفخها : بابونه، نعناع ،رازيانه ، زيره سبز و سياه ،زنجبيل ،مريم گلي و باديان رومى.
گیاهان ادرار آور : انگور خرس، جعفري، برگ توت فرنگي ،خارخاسك، كاكل ذرت، هندوانه، دم گيلاس ،دم آلبالو ، گزنه ، خارشتر و ريشه بابا آدم.

 كاهنده عرق : برگ گردو ، پوست درخت بلوط. 

 عرق آور و ضد تب : بابونه ،زيرفون ،شاه تره، ريش بز، ترتيزك. 
 
خلط آورها : رازيانه، برگ نعناع، پونه، سوسن، آويشن، بارهنگ ، به دانه ، تخم ريحان ، تخم كتان، عناب و سيب .
ضد استفراغ ها:  زيره سياه ، هل ،گل محمدي، سماق،  آب برنج،  لعاب برنج، هويج ،گل هميشه بهار و سيب.
ضد سم ها : سير ، پياز، گشنيز ، به دانه ، هويج  ، سيب ، بارهنگ، گل انار و هليله زرد.
ضد چربي خون : شويد، زنيان، سيب ، سير و ريواس.
داروها بايستى دور از گرما ، نور ، باد ، رطوبت ، تخم حشرات و در شيشه هاى رنگي و تيره نگهداري شوند. و هر گياهى در هر ماهى منسوب به رشد بهتر است جمع آورى گردد. مثلا بلوط در دي ماه و
بو مادران در تيرماه
 
 ——-  سمي ها    ——–
گياهان سمى :    توتون و تنباكو ، بلسان كوهى، خشخاش ، خرزهره، اسطو خودوس ، زنبق، عرعر ، اسفناج ،شاهدانه و پياز دشتى اگر سياه شود، هسته فاسد زرد آلو و مغز گردوى فاسد و نارگيل خراب شده . 
مسموم كننده ها: عسل بدبو، افيون، بنگ شوكران، گشنيز اگر به مقدار زياد خورده شود، اسفرزه زياد و خرزهره همه اجزاع آن سمى است. قورباغه بيابانى و گوشت ماهى سرد شده و سمندر.
درمان بعد از خوردن ماهى سرد شده قي كردن است و لاغير. 
گوشت كباب شده سر پوشيده سريعا سمى مي شود پس سر آنرا نپوشانيد و در هواى باز باشد. 
خوردن سيب زمينى سبز و جوانه هاى آن بسيار سمى و خطرناك است. 
برگهاى ريواس سم است ، وبايد دور ريخت مگر به تجويز پزشك. 
علف داخل مزرعه گندم ، ساقه و برگ گزنه كه سرشار است از اسيد فرميك مگر به تجويز طبيب.  
کانال طب سنتی بوعلی سینا - تلگرام
 
 ——-دفع سموم.  —-
براى دفع سموم كام كودك را در روز اول تولد با آب نارگيل تازه بشويندو هر ماه دو بار كمى نارگيل را با گلاب بسايند و به بچه بدهند از جميع سموم مي رهايد. 
آش ابغوره سه روز. گل قند و نان دوغ گل سرخ بهترين داروي مفيد ضد سم است. 
گريپ فروت صبح ناشتا. و گردو كليه سموم را دفع مي كند. بخصوص آستم بدخيم را.
 
        ——  آب —-
بهترين آب چشمه ساري است  رو به شرق كه همراه با خاك شيرين باشد. آفتاب بر آن بوزد و هواى باد به آن بخورد. و پس از آن  آب باران در حفره سنگي است كه آفتاب بخورد و باد بر آن بوزد.
آب جوشيده كم باد تر است. ولي غليظ تر است.
 
طريقه ضدعفونى كردن آب:  آب را با دو قطره  آبليمو و يا كمى سركه مي توان ضد عفوني كرد. 
هرچه آب لطيف تر باشد مثل باران زودتر متعفن مي شود. آب برف و يخ سنگين و نامطلوب است مگر از مجارى خاكي عبور كند كه لطيف تر مي گردد. جوشاندن آن هم خوب است.  
آب راكد از هر نوعي براى معده نامساعد ست. آبي كه زالو در آن رشد كرد بسيار بد است.آ ب معدنى نيز اگر روان شود مفيد است.
روش تسويه آب با قطعه اي از پشم است كه آب را قطره اي از خود  بچكاند.
آب شور را با سركه و سكنجبين بنوشيد. يا در آن زالزالك اندازيد ويا باشربت بخوريد. 
آب راكد متعفن را با ريواس و يا سيب و سبزي تناول كنيد. 
پياز پادزهر آبهاى زيان آورست. اگر همراه با آب عفونى ترشي سير همراه با پياز مصرف شود زداينده هر آلودگي در آب است .  
آبغوره ضد نقرس و ضد روماتيسم است و خالي و زياد  نبايستى خورده شود. ميوههاى ترش انار آلو و غيره سرد و خشك هستند.  
 
 ———–طب قديم و جديد. ——-
طب قراني بر امساك و بهداشت عمومي تاكيد دارد. بر غذاى پاك تاكيد و پيشگيرى تكيه مي كند.دواى فرد را در نزد خود او مي داند. 
طب قديم بر دفع كنندگى است و طب جديد بر رفع كنندگي و شيوه طب قديم اقليمي است نه جهانى كه همه را با يكجور نسخه دادن درمان كند. 
در طب جديد بر ذهن و روح بيمار غفلت دارد و فقط به درمان تالمات جسمانى تكيه مي كند. و به همين دليل خود دارو گاهى برمشكلات بيماران مي افزايد مثل افت پلاكتها در شيمى درمانى ها و مشكلات متعاقب آن. يا اشكالاتي كه بعد از مصرف زياد انتى بيوتيكها اجرا مي شود. 
طب قديم مي تواند به كمك طب جديد بشتابد و كمك زيادى به بيماران بنمايد.مثلا دانستن اينكه طبيعت اكثر مردم جهان سرد و بخشي گرم و اقليتى معتدل هستند.در درمان كمك شايانى ميكند.  
فصلها و ميوه ها در هر قسمتي از رسيده شدن طبعي مختلف دارند. و با دانستن اين موضوع مي توان از بيماريها پيشگيري كرد. 

 

———-موارد طبيعى بدن انسان. ——
عناصر اربعه در جسم انسان. آب هوا آتش و خاك. دو از اينها سبك و دو سنكين است. و اينها هميشه در تضاد با هم هستند ولى در هر جسمي در طبيعت با هم يافت مي شوند.خاك ، آب و بعد آتش و هوا به ترتيب از پايين به بالا مرتب شده هستند.  
اخلاط اربعه. صفرا(كيسه صفرا و كبد )    خون ( قلب و رگها)  بلغم (WBC )  و سودا(لمف و ESR). 
ارواح چند جورند : روح انساني، طبيعي ، حيوانى. 
طبع و مزاج هر اندامي مزاجى خاص به خود دارد خشك و تر و معتدل .هر دو دهه عمر يك مزاج دارد. مرد گرم و خشك است به همين دليل مرد از زن زور بيشترى دارد. گوشت و عضله گرم و تر است ولى چربي سرد و تر است. لاغرها آنكه گوشت ندارد و دنبه دارتر است سرد و خشك واگر گوشت دارد گرم و خشك است.  
قوه ها ي بدن : حس و حركت. جاذبه . ماسكه. مغيره و ناميه. مولده مصوره. و دافعه.
بافتها استخوان و پوست و غيره
مزاج چيست ؟ هرگاه دو چيز در هم اثر كرده و سبب تغيير حالت گوهر هر دو شود آن را استحاله گويند كه باعث شكستن قوت هر دو ماده شده و كيفيت آن ميانه مي گردد كه به آن مزاج مي گويند. 
جدول اركان اربعه و مكانهاى آن —- 
 
آتش. گرم و خشك= صفرا = مزه دهان تلخ = رنگ زبان زرد
هوا. گرم و تر= خون = شيرين = قرمز
آب. سرد و تر = بلغم = ترش = سفيد
خاك. سرد و خشك= سودا = شور = سياه 
——– موارد  طبيعى يا اسبابها ى صحت بدن  ——-
اسباب سته. سببي است كه آنرا عامل اول گويند و چون در آن تغييري ايجاد شود سبب بيمارى گردد.
١/هوا. ٢/ طعام و نوشيدنى ها. ٣/خواب و بيدارى. ٤/حركت و سكون. ٥/استفراغ و احتقان.
٦ /اعراض نفسانى مثل غم و شادى خشم و خوشنودى.  
انسان تركيبى از جسم است و صورت. جسم حاوى عناصر اربعه است و صورت عناصر را به هم نگه ميدارد اما هميشه نمى تواند اين به هم پيوستگي را حفظ كند. طب كمك مي كند كه اين به هم پيوستگى ايجاد گردد.
طب ابوعلی سینا - آیدانا
 
—–هضمها — 
هضم اول. معده. دوم كبد.  سوم روده. چهارم اندام.
 ايجاد بيماري در زمستان بلغمي و در تابستان صفراوى و در بهارخوني و در پاييز سودايي است. 
غذا لطيف و غليظ و معتدل دارد. 
مشخصات خوراك ١/ هيئت. گرمي و سردي خوراك
٢/ عنصر. زمانى براى هماهنگ شدن با عضونياز دارد. ٣/ گوهر ماده اصلى خوراك است كه در حقيقت به نيرو تبديل مي گردد. 
افراد ساحلي آرام تر و خونشان اسيدي تر و حالت آنها كسل تر است و هوا در آنجا فشرده تر و پر از هيدروژن است. 
كوهستاني ها اكسيژن كمتر دارند و تند خوتر هستند. استوايي ها سياه و خشن هستند.  
 
نكته مهم.——–

 

هماهنگي ايجاد كردن بين غذا و مزاج و فصل ياعث سلامتى در انسان مي گردد. 
————- —ذخيره خوارزمشاهى —–تاليف جرجانى
           
در اين كتاب در جلد اول تشريح بدن انسان به تفصيل ذكر شده است و از همان ابتدا شناخت منفعت علم طب و سپس تشريح مزاجها و اركان اربعه و غيره در آن مورد توجه واقع شده است. 
در قسمت دوم شناخت تندرستى و تعريف بيمارى و سپس از شرح بيماريهاو انواع آن ها ، سخن به ميان  آمده است. مثلا هرگاه ذات الجنب علتش قرانيطس ليثرغيس (بيمارى لاعلاج مثل سل )  گردد حالت بيمار بدتر مي شود!! و سرسام گرم و يا سرد حادث مي گردد. در خاتمه ازعلل تب و سرفه و تغيير رنگ ادرار و ثقل و علت درد و علت اختلالات خواب و تغييرات نبض و غيره سخن رانده شده است.
در فصل نبضها از بيست و هفت نوع نبض كه جالينوس آنها را كشف نموده است ، سخن به ميان آمده است مثل نبضرملى يا تند و ضعيف  ، نبض دودى يا نبض موجى و ضعيف ، نبض منشارى يا موجى با كاهش و افزايش نبض و نبض متخلخل يا نبضى كه گاهى تعدادى از آن لمس نمى شود.
نبض در فصلهاى سال متغيير و در هر فردى مختص به خود اوست. 
دل و نبض هر دو با هم در ارتباطند و هر كدام از آنها عضوى از بدن هستند. 
 
—–راه تندرستى در طب قديم. ————
نگهدارى اسباب سته در بدن باعث سلامتى فرد مي گردد و آن غذا و شراب / خواب وبيدارى / حركت وسكون / استفراغ و احتقان / شادى و غم / حالهاى گرمابه و اعراض نفسانى / كه آنها را اسباب متوسطه به معناى متعادل كننده نيز مي گويند. و بيماريها درانسان را ناشى از تفرق الاتصال يا تفرقه بين اتصالات اسباب سته ذكر مي كنند.   
سبب وعرض و مرض در مقابل سلامتى سه جزء ناگوار بيمارى دانسته شده است. در اين كتاب همچون قانون بوعلى سينا ، به صورت آكادميك براى تربيت شاگرد و طبيب همه مطالب طبقه بندى شده است به طوريكه ، با خواندن آن بتوان ، براحتى بيمارى را تشخيص و سپس به درمان اقدام كرد.  
 

بوعلی سینا، پزشکی متعهد و دانشمند پرآوازه ایران زمین | مرکز دائرةالمعارف  بزرگ اسلامی

 قانون بوعلى سينا
فن هفدهم.  بيماريهاى شكم در يك گفتار.
A:شكم پيچه و علاج آن : شكم پيچه: ابتدا علل شكم پيچه مثل حبس گاز در شكم يا قرحه در روده و تب و كرمها علل آن برآوردشده است. 
علاج آن : بايد بيمار را به قي وادارى وبيما ر را اسهال دهى.  اگر علت حبس گاز است اول دارويي را استعمال كن كه با حالت بيمار سازگار باشد. اگر علت تحتانى است حقنه(تنقيه) با پيه مرغ و روغن گل و موم باشد و اگر علت فوقانى است داروي شهرياران و داروي خرمايي و معجون مسهل بزرها را ماده حقنه قرار بده.
سپس چند نسخه. زيره ثمر غار فيجن و ننه حوا از هر كدام نيم درهم. همراه با پنج درهم فانيد سنجرى (ترنجبين و شكر بدون آرد جو)  را در دهان بريز. 
B غرغر شكم و دفع بلا اراده گاز:   اگر سبب در روده باريك است صدا شديد تر و و  اگر سبب در روده ستبرباشدصدا بم تر ست. گاه علتش انسداد است و اگر روده مستقيم سست شود گاز بلا اراده خارج شود. 
علاج: امتناع از خوراك بادزا. و شكيبايي بر گرسنگى. آش زيره ، آش فلافلى همراه با سوسن زرد.اگر با اسهال همراه بود ننه حواو انگدان رومى كراويا يا شاه زيره. 
C: علل قولنج. شرابي كه نيمي بيشتر ازآن آب باشد.
سبزيجات و كدو و ميوه آبدار بويژه اگر انگور بخورند و آب بر آن بنوشندو بعد از ان حركت كنند.
جماع كردن و حبس باد در شكم و سرماى زياد دادن روده ها
و انسداد روده ها با تفاله دفعى از تخم مرغ برشته. گلابي. به. تريد. قاوس برنج و امثال آن. به تاخير انداختن موقع اجابت مزاج ممكن است باعث قولنج شود.  
 مطالب مهم در قولنج : اگر قولنج به پشت درد بيانجامد رگزنى و خون كشيدن از بيمار سودمند است. 
اگر قولنج به وسواس و ماليخوليا و صرع بيانجامد حال بيمار بسيار بد است و محتمل است به استسقاء بدل شود چون حال كبد بد است. 
اگردر اثر بند آمدن روده و حبس مواد دفعى باشد سرانجام روده باد مي كند و بيمار مي ميرد. 
بسيار شده است كه بر اثر شكم روانى قولنج پيدا مي شود. كه با معالجه آن سكسكه پديد مي آيد.
نشانه هاى قولنج راستين. بيمار زياد بيرون رود ولى دفع نيايد. بيمار از غذا بيزار شود. آماده تهوع و دل به هم خوردگى است. آب بسيار نوشد. پشت و هر دو ساق بيمار درد مي كند. 
نشانه اميدوار كننده در قولنج اينست كه شكم انسداد نداشته و درد دير به دير باشد و گاهى هم كمى دفع داشته باشد. و با دفع گاز راحتى يابد. 
اما درد شديد و پياپي و عرق سرد و قي پياپي و سكسكه و ذهن بهم خوردگي در بيمار و اگر مدفوع بدون بكار بردن وسايل اسهال بيرون نيايد بيمار مرده است و مرگ به سراغش خواهد آمد. 
نشانه شگفت آور اينكه دانه سياهى مثل باقلى بر پيشاني بيما ربرويد و اگر تا روز دوم يا بيشتر دوام كند فاتحه بيمار را بخوان. 
اگر بيمار يه خواب بي اراده يا مرگ دروغين(كوما )رفت مردنى است. و اگر بيمارى اختلالى در نفس كشيدنش يافت. اميدى به او نيست. پس فاتحه او را هم بخوان. 
F : فرق بين دردسنگ كليه و قولنج روده نيز در يك بخش آمدة است. سبب ها و نشانه هاى پيشاهنگ شامل نوع  و طول دردو جاى درد فرق مي كند. درد كليه تيز تر و مثل اين است كه با نيشگون آن را از پشت بيرون كشند و درد قولنج از سمت راست رو جلو با بالا و چپ منشر  مي گردد. زمان درد هم در كليه كوتاه و سريع است. 
K انواع قولنج عبارتست از بادى بلغمي. صفراوى و مدفوعى ناشى از ورم. به علت فتق و پيچش روده. 
قولنج سرد كه علاجش سركه و عسل ( يك قسط يا  يك و نيم درهم از هركدام )و فلفل و هندوانه ابوجهل و روغن كرچك است. 
علاج قولنج ناشي از پيچش روده. بيمار جاى دنج و آرامي بنشيند و سعى كند با ماليدن دست بر شكم روده را برگرداند و پشتش را ماساژدهند و هر دو ساقش را محكم و تند باند پيچى نمايند. 
علاج قلنج صفراوى. شير خشت و ترنجبين. محموده با گلاب. آب انار ترش و شيرين مخلوط. آلو بخارا همراه با زرد آلو و خوردن خوشاب آن. آلو سياه را با سوزن سوراخ سوراخ كن در گلاب قند بريز تا خيس بخورد و بيمار بيست عدد بخورد. 
تا ممكن است نبايستي داروى مخدر در علاج قولنج بكار بري مگر آنهم آنچه ما در اين بحث مي گوييم مثل قرص اسطيرا و فلونيا 
Mد: ايلاوس. دردهاى ناشي از روده باريك را ايلاوس گويند. علت آن مشابه قولنج روده ستبر است و لى گاهى مواد سمى اعم از غذا و دارو سبب ايلاوس است. ايلاوس بيشتر از سوء مزاج ساده است ولى دردهاى آن شديدتر است  در حاليكه  قولنج علتش بدتر است.
علل ايلاوس : نوشيدن آب سرد بدون تشنگي.  راه بندان روده.  
درد ايلاوسى كه از قولنج روده بزرگ بدان رسيده باشد ، عموما روز هفتم بيمار را مي كشد و بقراط اينرا چكميزگ گويد. 
بدتر ين حالت ايلاوس آن است كه بيما رمدفوع را از دهان به بيرون ريزدكه آن را ايلاوس بدبو گويند.
علاج ايلاوس :  شباهت به قولنج دارد ولى بايستى دارو قويتر باشد. در علاج آن حتما بايستى از حقنه استفاده كرد. تقدم و تاخر تناول دارو با حقنه را خود بايد تعيين كنى و هر بار تناول بايستى سبك تر باشد. آب گر نوشيدن بسيار در ايلاوس سبب تسكين درد مي گردد. 
براى حقنه بايستي به آرامى چيزى در مقعد گذارند و به آرامى در آن بدمند تا باز شود و سپس دارو را وارد نمايند. 
مواد تناول براي ايلاوس : انجير و سنبل و سنبل رومى ثمر غار و بزر خطمي  با روغن كرچك و يا بادام تلخ /// البته اگر علت فتق است آن را به داخل برانى كار تمام گردد.    
اگر علت انسداد است فقط حقنه(تنقيه) كن.  
اگر علت مسموميت است پاكسازى با آب گرم و روغن كنجد. و سپس قى كردن مفيد آيد. بعد از قي كردن ترياق كبير و پادزهر به بيمار بخوران سپس شكراب به جاى آبگوشت چرب و آب بخورد. 
P: در قسمت بعدى بو على سينا تمام كرمهاى شكم را به درستى شرح داده و درمان آن را نيز با داروى گياهى گفته است. 
نشانه كرم در شكم :  لعاب از دهان جارى است. شبها لبها تر و روزها خشك است. او غمگين است و پرت و پلا گويد. دندان سايي در شبها دارد. خميازه در اثنا خواب مي كشد و سر و صدا در خواب راه مي اندازد. اشتها ندارد. صدايش ضعيف و نبضش كند است. چشمان و چهره اش رنگ برنگ است. عرقش بد بو و ممكن است بيضه اش باد كند. مقعدش در نوع كرم ريز مي خارد. 
درمان. حب خاراگوش و آلوا 
براى كرم دراز : صبر زرد و يا الوا است. رازيانه شامى. بزر ترتيزك. نعناع. درمنه. پونه كوهى. سير. و بزر كلم. 
علاج كرم كدو. قطران. افشره زنجفيل شامى ٢١ مثقال عالى است. هندوانه ابو جهل. پوست ريشه درخت توت. 
علاج خارش كرمك در بچه ها : سركه در محل بمالند. 
———-بيماريهاى مقعد. —– 
ابو على در فن هفدهم. تمام بيماريهاى مقعد مثل بواسير ، ناسور يا فيستول ، ترك خوردگي مقعد و افتادگى آن ، و بيمارى آبنئى را شرح داده است. 
انواع بواسير: از گيلى. توتى. دانه انگورى. و علاج آن را ابتدا پيشگيرى و سپس بادكش بين هر دو باسن و پاكسازى خلط سودايي از بدن مي داند. ولى اگرمحل بادكردگي دارد به هر صورتى بايستى بواسير كر و كور را باز كنى و از آن خون صاف و روشن جاري سازى.
اگر علاج نداشت بهتر است ناسور را ببري و يا خشك گردانى و از شرش رهايي يابى.  
اين را بدان خونى كه از بواسير و مقعد بيرون مي زند بيمه ايست از بيماريهاى خوره اى و ديوانگي ، ماليخولياء ، صرع سودايي و بادسرخ و جوش. و سرطان و جرب و جذام و ذات الجنب و سرسام. 
اگر خونريزى زياد است علاجش قاوت جو همراه با تباشير  و گل ارمنى مخلوط با هم است و بيمار گرم آن را به آرامى بخورد. 
نشستن در نبيذ جو فايده شگفت آورى دارد. بزر كتان و خطمى و كلم پخته شده هم خوب است. 
اگر بواسير كر است و هيچ نشانى از بيرون ندارد باآبتنى گرم آن را برسان و سپس اقدام كن و آن را ببر.  
اگر ديدى بيمار درد شديد دارد داخل مقعدش را واجبى بمال و بعد با صبر آن را با شراب گس مزه بشويد. و سپس داروى گردشامل خاكستر پوسته تخم مرغ و خاكستر هسته خرما و خاكستر سرو و لوبيا گرگر خشك
 را بر بواسير بپاش.
داروى ديگردر بواسير.  هندوانه ابوجهل آغشته به بول شتر عربى كه در صحرا مي چرد مي باشد كه آن را در آفتاب گذارى  حتما اينرا اگر بمالى بواسير را ريشه كن مي كند. 
پشم خيس شده در آب خرنوب سبز نيز بر بواسير بگذارى ريشه كن مي كند. 
روغنهاى گياهى مثل روغن هسته زرد اآلو و روغن گاوى كهنه و هسته هلو و چربى كوهان شتر و روغن حنا 
نيلوفر خشك و خطمى تناول كند درد كم مي شود. 
U :  درمان سست شدگي مقعد را با ريم سرب و سماق و مر و بزرگل محمدى مخلوط كن و بر مقعد بپاش. 
K : درمان ترك مقعد را با پيه اردك و مخ استخوان شتر و بزر گل محمدى و سفيد آب و روغن گل و كمى موم درمان كن. 
H: درمان فيستول يا ناسور مقعد. را ميل را در ناسور فرو بر و انگشت در مقعد كن اگر كم فرو رفته باشد علاجش آسان است و اگر زياد فرو و بالا رود علاجش سخت است. براى اينكه بدانى كدام قسمت ماهيچه در درمان ناسور وي ترنجد به بيمار بگو مقعد خود بر روى انگشت شما سفت كند. ميزان ماهيچه درگير معلوم مي شود. 
علاج ناسور(فيستول).  در نوعى كه بسيار نزديك مقعد است تركش كنى بهتر است. 
اگر درد و آزار داشت شياف ترنگوت و استفاده از داروهاى تند وتيز نافع است براى جلو گيرى از درد روغن حيوانى و يا روغن گل به كار ببر. مرهم الرسل ناسور را به هم آورد و شفا بخش است. 
علاج در ناسور طولانى مهار كردن است و با موي بهم بافته يا ابريشم آن را مهار كن و ته ناسور را محكم به پيچ و بگذار تا خودبخود بيافتد. اگر درد بيمار طاقت فرسا بود يا تشنج آمد  نخ مهار را بكش و داروى مسكن بر درد بگذار و پس از تسكين درد دوباره كار را از سر گير. 
R:  علاج خارش مقعد. ١/مسح كردن مقعد با سركه. و گذاشتن شيافهايي كه خلط مرار و بوركى را از مقعد بدر اورد ، بسيار مفيد و علاج بخش است. بادكش بر دنبالچه بيمار بگذار.  
٢/اكر خارش همراه با درد بود كه علتش قرحه راست روده است مرهم سياه را بر پشم بمال و در مقعد فرو كن وبعد بيرون بياورو بگذار بيمار كمى استراحت كند و دوباره كار را از سر بگير.  
٣/اگر علت كرم باشد  علاج كرم را نيز كه قبلا دانسته اى به كار ببر.
سپس بو على فن هجدهم را در حالت هاى كليه و بيمار يهاى آنهاست ، مى نويسد و در فن بيستم تمام بيماريهاى زنان و زايمان را به تفصيل تمام شرح مي دهد. 
—-فتق  كشاله ران —
در فن بيست و دوم فتق و علل آن را پارگى صفاق(پرده مراق)مي داند ودر مان را پرهيز از پر خورى و پريدن در هوا و بار سنگين مي داند. با فشار بر آن با قرقر به جا رود. 
جالب اينكه فتقي به نام فتق آبى را نيز شرح ميدهد كه در آن بيضه را صاف  وبراق بينى و  علاج آن را خشكاندن آن مي داند ولى اگر پارگي غشا و ثرب  باشد خشكاندن بي فايده است. 
علاج فتق اگر به بيضه رسد بسيار سخت است ولى اگر علتش آبى باشد هر چند كه زياد باشد علاج آن آسان خواهد بود.
درمان هاى موثر زيره سياه و گوشت خرچنك و گل محمدى. بر محل بگذارند خوب است. 
در علاج فتق بادى شراب مخلوط با آب نبايستي خورده شود. شراب نارسيده هم خوب نيست. در ضمن بيمار در ابتلا به فتق زيره زياد بخورد.  
———–فتق نافى و علاج آن —–
١/ فتق نافي اگر علتش خون ريزى است علاجش را مي دانى.
٢/اگر علتش باد است ، سعى كن علاج باد را نيز اجرا كنى و بعد به دوختن به پردازى.
٣/ اگر هم علتش آماس است روده را به داخل هول ده و  ان را ببر سپس سوزنى را در آن فرو كن به شرطى كه به پرده مراق نرسد البته بسيار روده را حفاظت كن و بعد نخ را گره بزن و سعى كن دو رتادور را بدوزى و هر چه بي مصرف است را ببر و به دور ريز.  
كوشش كن كه در شفا يافتن  ناف به حالت برجسته نماند و پايين برود زيرا شكل جسم را زشت مي كند. 
درمان بيماري هاي متفاوت با عسل:

* برای درمان چاقي مفرط، فشارخون بالا، چربي بالا: صبح به صبح يک ليوان آب داغ با يک قاشق مرباخوري عسل و ۵ تا ۱۰قطره سرکه سيب بنوشيد.

* براي درمان زخم هاي دهان: مخلوطي از يک قاشق مرباخوري عسل و کمي زردچوبه به زخم دهان يا زخم هاي روي زبان بماليد اين مخلوط باعث ترشح بزاق دهان مي شود تا سم را بکشد.

براي سرعت در بهبود ی بايد اين مايه را از دهان بيرون ريخت.

 براي  درمان زخم معده، روزي ۲بار محلول يک ليوان شير ولرم را با يک قاشق مرباخوري عسل بنوشيد.

* براي زخم هاي موضعي: با گاز استريل حاوي عسل روي زخم را بپوشانيد و شب آن را برداريد.

در درمان سینوس پیلونیدال  با گاز استريل حاوي عسل روي زخم را بپوشانيد و شب آن را برداريدو هر روز
حمام بروید .
* سرماخوردگي: مخلوط نصف قاشق مرباخوري دارچين و یا اویشن همراه  با يک قاشق مرباخوري عسل را روزي ۲ يا۳بار مصرف کنيد.

* سينوزيت: روزي ۲ يا ۳بار مخلوطي از يک قاشق مرباخوري آب زنجبيل تازه و يک قاشق مرباخوري عسل مصرف کنيد.

* حالت تهوع، استفراغ، سوء هاضمه: يک قسمت آب ليمو را با يک قسمت عسل مخلوط کنيد و روزي ۲بار کمي از آن را بنوشيد.

* اضطراب: يک ليوان آب پرتقال، يک قاشق مرباخوري عسل و کمي پودر جوز هندي را روزي ۲بار ميل کنيد.يک قاشق مرباخوري عسل با چای گل گاوزبان عالی است.

* کاهش ميل به سيگار: قبل از سيگارکشيدن تکه هاي کوچک آناناس را همراه با نصف قاشق مرباخوري عسل بجويد.

* معده درد: مخلوطي از يک چهارم قاشق مرباخوري اویشن یا پودر برگ بو، يک چهارم قاشق مرباخوري دانه کرفس و يک قاشق مرباخوري عسل را قبل از ناهار و شام ميل کنيد.

* گردش خون ضعيف: مخلوطي از يک قاشق مرباخوري دارچين و يک قاشق مرباخوري عسل را در يک ليوان آب گرم دم کنيد و بنوشيد.

* سکسکه: مخلوطي از يک قاشق مرباخوري عسل و يک قاشق مرباخوري روغن کرچک را هر ۱۰دقيقه بخورید.

 درمان بيماري هاي دیگر با عسل:

* چاقي مفرط، فشارخون بالا، چربي بالا: صبح به صبح يک ليوان آب داغ با يک قاشق مرباخوري عسل و ۵ تا ۱۰قطره سرکه سيب بنوشيد.

منبع ها:
١/ طب رازى به كوشش محمد حيدريان چاپ انتشارات نوند مشهد
٢/ ذخيره خوارزمشاهى تاليف جرجانى به كوشش ايرج افشار و محمد تقي دانش پژوه 
٣/ “قانون در طب ” اثر حكيم ابو على سينا ترجمه عبدالرحمن شرفكندى
٤/ تاريخ طب در ايران دكتر محمود نجم آبادي از انتشارات دانشگاه تهران
تدوین:مینو غفوری ساداتیه
تلفن:09308743868

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + چهارده =