مقالات, مقاله های آموزشی

بی توجهی به آفت گیاهان

تارنچه _ شته _ خستر آردپوش از آفاتی هستند که بسیار سریع رشد می کنند یک روزه همه گیاه را محاصره کنند این آفات اگر به اندازه کافی مقاوم باشند گیاه دیگر ترمیم نمی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 7 =